Usmerjamo prehod organizacij v višje razvojne stopnje.

RES-PONS deluje kot svetovalno podjetje, ki najvišjemu vodstvu organizacij pomaga usmerjati njihov prehod v višje razvojne stopnje. Pri tem so organizacije lahko podjetja ali druge oblike organizacij, na primer javni zavodi.

RES-PONS se osredotoča na organizacije oziroma enote organizacij, ki nudijo intelektualne storitve.

Na nas se najpogosteje obračajo organizacije, ki želijo hitreje napredovati bodisi zaradi izzivov na trgu lastnih storitev bodisi zaradi potrebe po vzročnem reševanju napetosti znotraj organizacije.

Razvojne stopnje organizacij temeljijo na Evolucijskem modelu oz. DUMO kolesu razvoja organizacij. Praksa kaže, da je hitrost razvoja organizacij eksponentna, zato je največ napora potrebno za prehod iz delovnega v učeče se okolje.


O razvojnih stopnjah lahko več preberete na spodnjih povezavah: