RES-PONS pomaga organizacijam pri implementaciji naprednejših oblik delovanja na dva načina:

  • s svetovalnimi projekti, ki so pisani na kožo naročnika, ali
  • s pomočjo programov usposabljanja za samostojno implementacijo.

Med našimi implementacijskimi svetovalnimi projekti se naročniki najpogosteje odločajo za oblikovanje procesne organizacije na podlagi analize obstoječih delovnih procesov, saj način organiziranosti sodi med osnovne infrastrukturne elemente organizacij. Po podatkih raziskave DUMO kolesa med slovenskimi podjetji, ki je nastala pod okriljem Združenja Manager, prav procesna organizacija pogosto predstavlja temeljni manjkajoči člen za stabilno delovanje na višjih razvojnih stopnjah.

Za več informacij izpolnite kontaktni obrazec.Aktualni izobraževalni programi za samostojno implementacijo: RES-PONS šola HRM.

Za več informacij izpolnite kontaktni obrazec.


O e-izobraževalnih pristopih lahko preberete v prispevku Martine Puc in Mete Galjot za revijo Zdravniške zbornice Slovenije ISIS z naslovom »Parametri digitalnih pristopov k izobraževanju v medicini, ki vplivajo na njihov izbor oz. vrednotenje«.