Naše storitve:

Analiza stopnje razvoja organizacije

Analiza stopnje razvoja organizacije je svetovalni projekt, ki ga izvedemo na podlagi informacij o delovanju organizacije v predloženi dokumentaciji oziroma v strukturiranih intervjujih in delavnicah s posameznimi zaposlenimi in/ali organizacijskimi enotami.

Analiziramo voditeljski, kadrovski in komunikacijski vidik delovanja organizacije.

Rezultat projekta je poročilo z identificiranimi, neskladno razvitimi elementi v posameznem vidiku in med posameznimi vidiki, v katerem na podlagi ugotovitev določimo prioritetne ukrepe za zmanjšanje napetosti znotraj organizacije, ki sprosti ustvarjalno energijo za hitrejši napredek in razvoj, oziroma opredelimo elemente, na katerih se lahko najbolj učinkovito sproži naprednejše, bolj konkurenčno delovanje organizacije.

Za več informacij izpolnite kontaktni obrazec.


Na 'MQ treningu Združenja manager' v novembru 2022 smo sodelovali z delavnico z Lego kockami in predstavitvijo primera z dekanjo Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, doc. dr. Liljano Rihter.

 

Vir fotografije: Združenje Manager. 2022. Analiza razvitosti organizacije je orodje za učinkovito vodenje.

 

Na 'MQ znanje - Vodenje za inovativne rešitve z višjo dodano vrednostjo' smo v letu 2021 predstavili rezultate raziskave Združenja Manager o trajnostnem voditeljstvu

 

Analiza skupinske dinamike

Ključni dejavnik kakovosti in učinkovitosti storitev so ljudje, ki jih izvajajo, in način sodelovanja ter komunikacije med njimi.

V medsebojnem delovanju posameznikov v timu imamo različne slepe pege, ki jih RES-PONS odkriva na dva načina, in sicer z:

Za več informacij izpolnite kontaktni obrazec.

 

Osebni diagnostični testi

Ključni dejavnik uspešnosti in učinkovitosti posameznikov so njihove splošne kompetence, ki jih preverjamo s ProfileXT testom.

Primerjamo jih z zahtevami določenega delovnega mesta, na podlagi česar lahko ugotovimo, kako posameznika razvijati, da bo čim bolj zadovoljen s svojim delom in obenem čim bolj uspešen ter učinkovit. 

Na rezultate organizacij pa imajo še poseben vpliv vodje, zato se je njihovim voditeljskim kompetencam smiselno posebej posvetiti. Razvoj voditeljskih kompetenc RES-PONS načrtuje s pomočjo orodja CheckPoint360.

Za več informacij izpolnite kontaktni obrazec.