Delavnica "Sadna solata"

Delavnica "Sadna solata" je zasnovana kot zabavni (in okusni!) team building, s katerim dobro spoznate vedenje sodelavcev in dejansko vlogo vseh članov vaše ekipe, ne glede na formalno izobrazbo ali položaj v organizaciji.

Avtorska delavnica je zasnovana na didaktičnem pristopu igrifikacije, saj dobijo udeleženci konkretne »kuharske« zadolžitve, ki niso odvisne od njihovih strokovnih kompetenc. Prav zato pridejo do izraza druge, splošne kompetence posameznikov, predvsem pa način sodelovanja in delovanja skupine, ki ga ob koncu delavnice tudi skupinsko analiziramo.

Za več informacij izpolnite kontaktni obrazec.