Sistematična vzpostavitev Kadrovskega poslovnega procesa v visoko šolstvo

Edinstveni program usposabljanja za vpeljavo sodobnih pristopov k človeškim virom v visokošolske organizacije.

Namen usposabljanja je opolnomočenje udeležencev za vzpostavitev procesnega pristopa k delu z zaposlenimi v visokošolske organizacije. Cilj je torej vzpostaviti kadrovski poslovni proces in razumevanje procesne organizacije. To pomeni tudi razumevanje T modela uravnotežene odgovornosti in pristojnosti in zanju potrebnih kompetenc. Kompetenčni model le v takem okolju prinaša polno dodano vrednost. Pri vpeljevanju novih pristopov pa bodo udeleženci uspešni toliko, kolikor je posamezna visokošolska organizacija sposobna absorbirati spremembe.

Usposabljanje smo posebej prilagodili okoliščinam v visokem šolstvu, tako da bodo udeleženci zmogli učinkovito vpeljevanje sprememb po lastni presoji.

Spletna Zoom srečanja

Srečanja potekajo 1-krat mesečno preko spleta, udeleženci aktivno uporabljajo tudi e-učilnico in zaprt forum za medsebojno komunikacijo. Ves študijski material je dostopen celotni čas programa v e-učilnici.

12 modulov

Vsak modul je sestavljen iz spletnega predavanja in delavnice, spodbujena je skupinska diskusija. Moduli vključujejo tudi naloge za individualno delo udeležencev.

Zaključna naloga

Udeleženci v sodelovanju z mentorico pripravijo zaključno nalogo na primeru, aplikativnem v praksi lastne visokošolske organizacije. 

Oglejte si predstavitveni katalog

Šola implementacije Kadrovskega poslovnega procesa je podrobno opisana v predstavitvenem katalogu. Brezplačni katalog naročite na spodnjem gumbu. Obrazec za naročilo se nahaja na dnu strani.

Kaj boste izvedeli?
  • Opis šole
  • Potek dela
  • Razpored modulov
  • Opis modulov
  • Pričakovanja od udeležencev
  • Cenik
 

PRIJAVNI OBRAZEC:

Kontaktirajte nas
Če se odločite za obročno plačilo, boste račun prejeli po vsakem modulu in sicer v znesku: 570 EUR + 22 % DDV / mesec.
Udeležba več udeležencev iz istega podjetja:
  • Drugi udeleženec ima 10 % popust na kotizacijo prvega udeleženca.
  • Tretji udeleženec ima 15 % popust na kotizacijo prvega udeleženca.
  • Četrti udeleženec in vsi nadaljnji imajo 20 % popusta na kotizacijo prvega udeleženca.
V prijavnem obrazcu izberite način plačila za prvega udeleženca. Po prejemu prijave vam bomo na kontaktni e-mail poslali predračun.
Ceno za prijavo lahko uveljavljate po plačilu do datuma posameznega pogoja.