Uspešna podjetja razvijajo kadrovsko službo v procesno vodeno kadrovsko področje

Sodobni managerji in vodje veste, da organizacije delujejo v različnih stopnjah razvoja ter se zavedate, da so najuspešnejši na trgu visoko razviti. Ker pa ključno delo opravljajo ljudje, ne preseneča, da vsako podjetje, ki stremi k trajnostnemu uspehu in razvoju, želi imeti čim bolj napredno urejeno prav kadrovsko področje. Leta že govorimo o strateški vlogi tega področja v podjetju, a dlje od nepovezanih projektov ni prišlo veliko podjetij. Ko pogledamo v prakso, še vedno vidimo le kadrovske službe.

Kaj pa je narobe s kadrovskimi službami? Kot sam njihov naziv pove, podpirajo le prvo stopnjo razvitosti podjetij. Težišče njihovega dela so pravzaprav administrativni postopki v zvezi z delovnimi razmerji in skrbijo za zakonitost poslovanja firme na tem področju. Predpisan zakonski minimum pa že zdavnaj ne zadošča več za soočanje s sodobnimi izzivi na tem področju. Če želite, da Employee Experience oz. izkušnja zaposlenih s podjetjem, razvoj talentov, planiranje nasledstev, vrhunski on-boarding in drugi sodobni pristopi niso le modna muha in dodatna obremenitev zaposlenih brez pravega učinka na rezultatih, boste vsekakor razumeli, da obstaja le zvezen prehod iz prve v tretjo razvojno stopnjo, ter boste sprejeli odgovornost za primerne ukrepe. Kdor preskakuje 2. razvojno stopnjo organizacije, še posebno na kadrovskem področju, namreč vodi podjetje v notranje napetosti in konflikte. V najboljšem primeru to vodi v izredno slabo učinkovitost oziroma manjšo dodano vrednost na zaposlenega glede na vložen trud in potenciale. V najslabšem primeru pa v razpadanje, saj v bogati ponudbi zaposlitev dobrim delavcem enostavno ni potrebno ostajati.

BITI NA TEKOČEM Z NOVOSTMI IN NAŠE DELOVANJE NA PODROČJU KADROV STA DVE BOLJ ALI MANJ RAZLIČNI ZGODBI

Vzpostavitev procesne organiziranosti na kadrovskem področju zahteva nekaj specifičnih kompetenc. Razumevanje sedanjega stanja, obvladovanje posebnosti procesne organizacije na kadrovskem področju in sposobnost načrtovanja postopne implementacije, kar vključuje vizionarski pogled in sistematičnost, so gotovo med njimi. Podjetja za to delo običajno sodelujejo s poslovnimi svetovalci s prav temi specifičnimi kompetencami in ustreznimi izkušnjami. Mi pa vam nudimo posebno priložnost, s katero lahko uporabite kompetence poslovnih svetovalcev s standardiziranim postopkom implementacije, ki vam omogoča časovni nadzor nad projektom in odlično razmerje med investicijo in dodano vrednostjo. Pridružite se nam v šoli:

Za podjetja: Program transformacije talentov

Za lekarne in zdravstvo: Šola HRM v lekarni

Za visokošolske organizacije: Šola implementacije kadrovskega poslovnega procesa

Program smo organizirali v 12 modulov z najsodobnejšimi didaktičnimi pristopi, ki vam omogoča, da med rednim delom tekom enega leta postopno uvedete novosti.

Vabimo vas, da naročite predstavitveni katalog s podrobnejšim opisom programa. Katalog predstavi način dela v šoli, pričakovane obremenitve za udeležence, vsebino modulov, terminski plan in cenik. Obrazec za naročilo brezplačnega kataloga najdete na dnu strani.

Nosilka programa Martina Puc kot Partner Consultant je imela priložnost implementirati svoje kompetence pri številnih naročnikih, tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. Uspešnost in učinkovitost svetovalnega dela pa stalno nadgrajuje kot predavateljica na različnih strokovnih srečanjih in kot avtorica številnih strokovnih prispevkov.

Njena najnovejša prispevka na temo sistemskega dela na kadrovskem področju si lahko preberete na naslednjih povezavah:

Kakovost njenega svetovalnega dela odraža tudi priznanje FENIKS Združenja za management Consulting Slovenije za najboljši svetovalni projekt leta 2019.

Del ekipe RES- PONS d.o.o. je tudi Meta Zgonc, magistrica tržnega komuniciranja, dobitnica priznanja Mlada svetovalka leta 2019.


Želite več informacij? Pustite nam podatke in poslali vam bomo katalog.

Kontaktirajte nas