Uspešno ste oddali prijavo

Uspešno ste izpolnili in poslali kontaktni obrazec za prijavo na program usposabljanja za vpeljavo sodobnih pristopov k človeškim virom v visokošolske organizacije.

S prvim modulom pričnemo 13. marca 2024 ob 9. uri.
Pred srečanjem boste na kontaktni mail prejeli dostopne podatke do e-učilnice in vsa navodila za delo.