Uspešno ste oddali prijavo

Uspešno ste izpolnili in poslali kontaktni obrazec za prijavo na program usposabljanja za vpeljavo sodobnih pristopov k zaposlenim in skupinske implementacije učeče se organizacije in mislečega okolja v podjetje.
S prvim modulom pričnemo 13. februarja 2024 ob 13. uri.
Pred srečanjem boste na kontaktni mail prejeli dostopne podatke do e-učilnice in vsa navodila za delo.